Lär dig mer om värmeöverföring i COMSOL Multiphysics® ! - Archived

This is a recording of a webinar that originally aired on 16 oktober 2020

Back to Events Calendar

I detta webinar lär vi oss mer om hur man kan analysera värmeöverföring genom ledning, konvektion och strålning med Heat Transfer Module, en tilläggsprodukt till COMSOL Multiphysics® . Heat Transfer Module innehåller en omfattande uppsättning av funktionalitet för att på bästa möjliga sätt kunna undersöka just din specifika tillämpning! Vi blandar presentation och live-demo och du kommer att få se hur enkelt det är att inkludera värmetransport med andra fysikområden som strömningsmekanik, strukturmekanik, akustik och kemi.

Med på webinariet är också inbjudna talare från industrin som berättar om aktuella simuleringsprojekt!

Register for Lär dig mer om värmeöverföring i COMSOL Multiphysics® !

Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Lär dig mer om värmeöverföring i COMSOL Multiphysics® !.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Archived Webinar Details

Speaker

Johan Potrus
COMSOL