Strømning i porøse media - 30 min webinar

28. oktober 202012:00 - 13:00 CET

Back to Events Calendar

Jordbruk, kjemisk industri, bygg og næringsmiddelindustri er alle områder hvor man finner porøse materialer.

Enten du allerede har materialdata for det porøse materialet og er klar for å simulere porøs strømning, eller om du først må beregne slike materialdata, så kan dette gjøres i COMSOL Multiphysics®.

I dette webinaret skal vi se på mulighetene for simulering av porøs strømning i COMSOL Multiphysics®. Dette vil blant annet inkludere:

  • Oversikt over de forskjellige strømningsmodellene for porøse materialer
  • Hvordan strømning i porøse media kan kobles med annen fysikk
  • Hvordan materialdata for porøse materialer kan beregnes
  • Demonstrasjon av hvordan porøse materialer kan inkluderes i en modell for bygningsfysikk

Dette er det andre webinaret i en serie på tre frittstående webinarer knyttet til fluidstrømning, del en og tre kan du finne her:

Webinaret er gratis, og ingen forkunnskaper behøves. Logg deg på fra pc, nettbrett eller telefon, og bli inspirert av multifysikksimuleringer.

The webinar will be held in Norwegian. Please contact us if you are interested in a presentation in English.

Register for Strømning i porøse media - 30 min webinar

28. oktober 2020 12:00 - 13:00 CET
Log in or sign up to register. A COMSOL Access account is required to attend Strømning i porøse media - 30 min webinar.
Forgot your Password?
You have successfully logged in. This page will refresh to complete your event registration.
You have successfully created a new COMSOL Access account. This page will refresh to complete your event registration.

Webinar Details

This event will be held online.

Date and Time

28. oktober 2020 | 12:00 CET (UTC+01:00)

Speaker

Erlend Kristiansen
COMSOL